Hotline: 0965 869 297
   Mức giá
   Đặc điểm
   Kích thước
   Xuất xứ

   Vòi Rửa Bát

   Texgio
   Galanz
   Teka
   Cata
   Napoliz
   Binova
   Chef's
   Canzy
   Bosch
   Electrolux
   Vòi Rửa Bát Binova VBI-24
   2,200,000 1,300,000
   Vòi Rửa Bát Binova VBI-96
   1,950,000 1,650,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-701
   2,980,000 2,225,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-702
   3,780,000 2,750,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-703
   3,980,000 2,850,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-776
   4,250,000 3,150,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-778
   3,550,000 2,650,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-801
   2,880,000 2,080,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-802
   4,380,000 3,250,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-803
   4,580,000 3,380,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-901
   3,680,000 2,710,000
   Vòi Rửa Bát Canzy CZ-902
   3,480,000 2,560,000
   Vòi Rửa Bát Cata CBA
   1,900,000 1,500,000
   Vòi Rửa Bát Cata CMA
   2,800,000 1,980,000
   Vòi Rửa Bát Cata CME
   3,600,000 2,380,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 01SS
   4,980,000 3,450,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 02SS
   3,800,000 2,560,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 03SS
   2,450,000 2,150,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 04SS
   3,800,000 2,880,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 901
   1,450,000 940,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 902
   1,650,000 1,245,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 903
   1,650,000 1,300,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 911
   1,850,000 1,470,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 912
   1,850,000 1,470,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 915
   2,400,000 1,910,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 916
   1,450,000 1,310,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 921S
   3,400,000 2,540,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 921W
   3,200,000 2,550,000
   Vòi Rửa Bát Faster FS 928
   2,900,000 2,150,000
   Vòi Rửa Bát Napolli LD-403B
   2,350,000 1,850,000
   Vòi Rửa Bát Napolli LD-601B
   2,150,000 1,670,000
   Vòi Rửa Bát Napolli LD-801B
   2,050,000 1,590,000
   Vòi Rửa Bát Teka ARES
   4,059,000 3,520,000
   Vòi Rửa Bát Teka CUADRO
   8,129,000 6,650,000
   Vòi Rửa Bát Teka ELAN MW
   9,009,000 7,290,000
   0965 869 297