Hotline: 0965 869 297
   Mức giá
   Kiểu dáng
   Kích thước
   Xuất xứ

   Hút Mùi Classic

   Texgio
   Galanz
   Teka
   Cata
   Napoliz
   Binova
   Chef's
   Canzy
   Bosch
   Electrolux
   Máy Hút Mùi Binova BI-25-B-06
   3,300,000 2,050,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-25-B-07
   3,400,000 2,100,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-25-I-06
   3,400,000 2,100,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-25-I-07
   3,500,000 2,150,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-27-GB-06
   3,300,000 2,050,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-27-GB-07
   3,400,000 2,100,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-27-GI-06
   3,500,000 2,150,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-27-GI-07
   3,600,000 2,200,000
   Máy Hút Mùi Bosch DHU935HME
   7,200,000 6,000,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ 2060B
   3,380,000 2,520,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ 2060I
   3,580,000 2,650,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ 2070I
   3,680,000 2,650,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ CO 60B
   3,380,000 2,520,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ CO 60I
   3,580,000 2,650,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ CO 70B
   3,480,000 2,560,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ CO 70I
   3,680,000 2,720,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ-70WR
   3,880,000 2,650,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ-70WY
   3,880,000 2,650,000
   Máy Hút Mùi Chefs EH-R905E7
   3,990,000 3,491,000
   Máy Hút Mùi Chefs EH-R906E6
   3,990,000 3,491,000
   0965 869 297