Hotline: 0965 869 297
   Mức giá
   Kiểu dáng
   Kích thước
   Xuất xứ

   Hút Mùi Kính Thẳng

   Texgio
   Galanz
   Teka
   Cata
   Napoliz
   Binova
   Chef's
   Canzy
   Bosch
   Electrolux
   Máy Hút Mùi Binova BI-26-W-06
   3,400,000 2,100,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-26-W-07
   3,500,000 2,150,000
   Máy Hút Mùi Binova BI-26-W-09
   3,600,000 2,600,000
   Máy Hút Mùi Brandt AT1349X
   11,900,000 8,280,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ-6002 SYP
   3,680,000 2,650,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ-7002 SYP
   3,880,000 2,910,000
   Máy Hút Mùi Canzy CZ-7002G
   4,280,000 3,150,000
   Máy Hút Mùi Cata TF-2003 600
   4,000,000 2,699,000
   Máy Hút Mùi Cata TF-2003 700
   4,200,000 2,750,000
   Máy Hút Mùi Cata TF-2003 900
   4,500,000 2,920,000
   Máy Hút Mùi Cata TF-5260 600
   4,100,000 2,600,000
   Máy Hút Mùi Chefs EH-F6
   3,990,000 3,541,000
   Máy Hút Mùi Chefs EH-LILIUM90P
   9,490,000 8,441,000
   Máy Hút Mùi Chefs EH-R107E7
   6,190,000 5,570,000
   Máy Hút Mùi Faster SYP 6002
   3,300,000 2,050,000
   Máy Hút Mùi Faster SYP 6003
   3,800,000 2,230,000
   Máy Hút Mùi Faster SYP 7003
   4,000,000 2,600,000
   Máy Hút Mùi Napolli CA-708H
   3,690,000 2,750,000
   Máy Hút Mùi Napolli NA-603.7H
   10,800,000 8,440,000
   Máy Hút Mùi Napolli NA-624.7H
   10,800,000 8,440,000
   Máy Hút Mùi Teka CNL 6815 PLUS
   10,109,000 5,669,900
   Máy Hút Mùi Teka CNL 9815 PLUS
   11,429,000 6,700,000
   Máy Hút Mùi Teka CNL1 9000
   10,000,000 7,980,000
   Máy Hút Mùi Teka CNL3 2002
   6,150,000 5,200,000
   Máy Hút Mùi Teka DBB 70
   6,590,000 1,800,000
   Máy Hút Mùi Teka DJ 750
   10,000,000 7,300,000
   Máy Hút Mùi Teka GHF 55
   4,540,000 3,780,000
   Máy Hút Mùi Teka TL 6420
   3,000,000 1,600,000
   Máy Hút Mùi Teka TL 740
   5,270,000 4,300,000
   Máy Hút Mùi Teka TL 7420
   6,149,000 1,199,999
   Máy Hút Mùi Teka TL1 62
   4,610,000 3,900,000
   Máy Hút Mùi Teka TL1 92
   6,040,000 5,100,000
   0965 869 297