Hotline: 0965 869 297
   Mức giá
   Đặc điểm
   Kích thước
   Xuất xứ

   Chậu Rửa Bát

   Texgio
   Galanz
   Teka
   Cata
   Napoliz
   Binova
   Chef's
   Canzy
   Bosch
   Electrolux
   Chậu Rửa Bát Binova CBI-7540
   2,400,000 1,500,000
   Chậu Rửa Bát Binova CBI-7643
   1,750,000 1,550,000
   Chậu Rửa Bát Binova CBI-9245
   2,400,000 2,200,000
   Chậu Rửa Bát Canzy CZ-1150
   3,480,000 2,250,000
   Chậu Rửa Bát Canzy CZ-8045H
   7,980,000 5,980,000
   Chậu Rửa Bát Canzy CZ-8243
   3,280,000 2,180,000
   Chậu Rửa Bát Canzy CZ-8245HB
   7,980,000 5,950,000
   Chậu Rửa Bát Canzy CZ-8248
   3,280,000 2,180,000
   Chậu Rửa Bát Canzy CZ-8345H
   7,980,000 5,950,000
   Chậu Rửa Bát Canzy CZ-8345HB
   7,980,000 5,950,000
   Chậu Rửa Bát Fagor OKP-2B1D
   7,699,000 5,344,000
   Chậu Rửa Bát Napolli D-7801F
   3,850,000 3,020,000
   Chậu Rửa Bát Napolli D-7803F
   3,750,000 2,950,000
   Chậu Rửa Bát Napolli D-82
   3,150,000 2,480,000
   Chậu Rửa Bát Teka BE 39 x 18
   2,629,000 2,390,000
   Chậu Rửa Bát Teka ISINK 95 DX
   27,600,000 22,370,000
   Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B
   7,689,000 6,535,000
   Chậu Rửa Bát Teka STAGE 2B
   8,789,000 7,330,000
   Chậu Rửa Bát Teka STYLO 2B
   4,499,000 4,040,000
   0965 869 297